Eurosalt Winter Services - natzoutstrooien

Veiligheid en aansprakelijkheid


Enerzijds hebben wij de ervaring dat bij het bestrijden van gladheid veel regels en begeleiding bij onze klanten sterk versoepeld worden gehanteerd. Anderzijds zijn het werkzaamheden die onder de meest slechte omstandigheden worden uitgevoerd. Voorzichtigheid en helderheid over de onderling gemaakt afspraken zijn van groot belang. Onze voorkeur gaat te allen tijde uit naar het gezamenlijk opstellen van een plattegrond met strooiroute(s) vr aanvang van het winterseizoen.

Uiteraard zijn al onze voertuigen W.A. verzekerd en is het werkrisico apart op de polis aangetekend. Aansprakelijkheid voor vervolgschade kunnen we eenvoudigweg niet accepteren. Dit zou namelijk een risico opleveren dat slechts tegen buitensporig hoge premies te verzekeren is. Dat zou tevens tot gevolg hebben dat onze dienstverlening alleen tegen extreme prijzen en voorwaarden kan worden verleend.

Ook dit winterseizoen kunt u weer profiteren van onze oplettende dienstverlening. Op deze manier hoeft u niet zelf te waken voor de gevaren van gladheid. U slaapt rustig door terwijl wij in de weer zijn om uw bedrijfsproces niet te laten ontsporen door winterse ongemakken.

Algemene Voorwaarden
Op al onze vormen van dienstverlening en al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te downloaden/lezen. Voorwaarden van de tegenpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gladheidbestrijding op bedrijfsterreinen en aansprakelijkheid!


Op grond van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, artikel 6:174 is er voor de bezitter van een opstal (bedrijfsterrein) een risicoaansprakelijkheid op grond van de eisen (voorkomen van gladheid) die gegeven omstandigheden (gladheid) op de opstal met zich meebrengen.

De risicoaansprakelijkheid voor schade door gladheid kent wel zijn grenzen. In de praktijk kan de aansprakelijkheid worden beperkt of zelfs komen te vervallen. De bezitter kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de gladheidbestrijdingsmaatregelen redelijkerwijs niet te nemen waren door het korte tijdsverloop tussen het ontstaan van het gevaar (gladheid) en het ontstaan van de schade. Dit ontslaat de bezitter echter niet van de gladheidbestrijdingsplicht. Het is dan ook belangrijk dat er een gladheidbestrijdingsplan voorhanden is en dat dit plan in geval van gladheid tijdig en correct wordt uitgevoerd. Kortom: zorg dat uw zaakjes van tevoren geregeld zijn!

Gladheidbestrijding West Brabant (GWB) biedt gladheidbestrijding op bedrijfsterreinen in het havengebied van Moerdijk en omstreken. Afhankelijk van het bedrijfsproces kunt u kiezen uit twee opties voor de voor u optimale service. Wij strooien zowel preventief (voor de gladheid) als curatief (tijdens de gladheid) in het geval van sneeuwval of ijzel.

Gladheidbestrijding West-Brabant - Telefoon: 0168-393205 - info@strooienwestbrabant.nl