Eurosalt Winter Services - natzoutstrooien

Wat en Waarom van natzoutstrooien


Een bekend wegbeeld bij winterse omstandigheden: Grote zoutstrooiers met zwaailichten rijden continu af en aan op de wegen. Met een beetje pech rijdt hij net voor u en natuurlijk veel te langzaam. Als weggebruiker heeft u misschien geen duidelijk beeld van alles wat er bij gladheidbestrijding komt kijken, maar een heel team van mensen houdt zich in deze maanden intensief bezig met uw veiligheid.

Onze samenleving en economie krijgen steeds meer een 24/24-7/7-karakter. Ook als de winter haar ongemakken op ons wegennet loslaat willen we zonder hinder op de juiste tijd op de juiste plaats kunnen komen.

Zout strooien is een methode die wereldwijd wordt gebruikt om gladheid te bestrijden. Er staan natuurlijk meerdere methoden tot onze beschikking, maar zijn economisch niet realiseerbaar of niet aantrekkelijk voor het milieu.

Strooien van zout is een methode die in de loop van de jaren wel een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de jaren 60 werd bijna onbeperkt veel zout gestrooid. In de loop van de jaren is men door de voortgang van de techniek steeds minder zout gaan strooien. Natuurlijk is dat voordelig voor het milieu.

Het principe van natzoutstrooien is dat er behalve droog strooizout ook een vloeistof van zout water net voor het verspreiden van het zout wordt bijgevoegd. Hierdoor begint het dooiproces veel eerder (het zout is namelijk gedeeltelijk in oplossing). Daarnaast is het belangrijkste voordeel dat de natte zoutkorrels wat zwaarder zijn en daardoor beter blijven liggen op het wegdek en veel minder snel verwaaien. Op deze manier wordt preventief strooien (dus vˇˇr de verwachte gladheid uit) zinvol.

Ook voorgaand seizoen hebben we al preventief gestrooid. Ons meldmoment was (en is) het meldingsmoment van Rijkswaterstaat in de regio Moerdijk. De overstap naar natzoutstrooien in de Moerdijkse Haven is een zeer grote verbetering van de effectiviteit van onze diensten. Als u vorig jaar al uw terrein(en) preventief heeft laten strooien door G.W.B. verandert er dit jaar niets in het moment waarop we uw terrein komen strooien maar wel in de efficiŰntie. De kans dat een vervolgactie weer nodig is, is kleiner geworden.

Opties
Bij G.W.B. kunt u kiezen uit drie opties: 1, 2, 3, Voor elk wat wils, afhankelijk van uw bedrijfsproces kunt u kiezen voor de voor u optimale diensten:

Optie I
Bij een oproep door de Gemeente Moerdijk voor het strooien van de openbare wegen wordt uw terrein ook gestrooid, ongeacht of dit preventief of curatief strooien is.

Optie II
We bieden u een maatwerk contract. Indeling en prioriteitstelling worden dan in samenspraak met U door onze co÷rdinator bepaald.

Optie III
U wordt ingelicht per SMS of Email, door onze co÷rdinator als er gladheid op de openbare weg wordt verwacht.

Extra diensten
G.W.B. levert verder nog de volgende diensten: Strooizout in zakken van 25 kg voor de plaatsen die moeilijk of niet toegankelijk zijn voor onze voertuigen. Verder verhuren we zoutkisten gevuld met zout die u in het winterseizoen ter beschikking worden gesteld. Voor een uitgebreide toelichting kunt u het contactformulier invullen.


Gladheidbestrijding West-Brabant - Telefoon: 0168-393205 - info@strooienwestbrabant.nl